Thờ tượng Mẹ Quan Âm Bồ Tát bột đá thạch anh y áo hoa văn viền vàng

4.350.000

Thờ tượng Mẹ Quan Âm Bồ Tát bột đá thạch anh y áo hoa văn viền vàng

4.350.000

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát:

Chất liệu: Bột đá thạch anh phủ nano cao cấp hoa văn viền vàng.
Kích thước: Cao 40cm ngang 23cm, sâu 23cm
Cân nặng: 10kg

Tượng Kim Đồng Ngọc Nữ:

Chất liệu: Bột đá khoáng trắng phủ nano

Kích thước: Cao 30cm ngang đài sen 16cm

Cân nặng: 4.5kg/cặp

(giá thỉnh 4.800.000/cặp)

Hình tượng của Ngài biểu hiện sự an tường. Tôn tượng Quán Âm Bồ Tát được cẩn chế, qua bàn tay khéo léo và đầy tâm huyết nên bức tượng có được sắc diện thanh thoát, uy nghi, thân tướng đoan nghiêm, tay cầm kinh, thân mặc Thiên y trắng, biểu hiện tướng tĩnh lặng của Ngài quán chiếu chúng sanh.

.
.
.
.