Tôn Tượng Phật A Di Đà Bột Đá Phủ Nano Cao Cấp 48cm

6.600.000

Tôn Tượng Phật A Di Đà Bột Đá Phủ Nano Cao Cấp 48cm

6.600.000

Chất liệu: Bột đá cao cấp vẽ màu khoáng thủ công nên rất bền màu. (hoa văn vẽ gấm họa tiết viền vàng)

Kích thước 19in: Tượng cao tổng 48cm, đường kính đài sen 28cm, thân tượng cao 36cm.

Cân nặng: 14kg/1 tượng

Xuất xứ: Đài Loan.

Giá thỉnh:

Kích thước 16in (40cm) 5.700.000

Tượng Phật A Di Đà có diện tượng đẹp, thể hiện được tướng hảo của Phật Di Đà. Điều này sẽ giúp cho người chiêm bái sinh được tâm hoan hỉ. Từ bi là một sức mạnh thiêng liêng, siêu việt đưa đến Trí Tuệ. Nhưng Trí Tuệ là gì? Trí Tuệ là ngọn đuốc sáng giúp cho chúng ta xóa bỏ Vô minh. Xoá bỏ Vô minh tức là đạt được Giác ngộ. Đạt được Giác ngộ tức là thành Phật.

.
.
.
.