Tôn Tượng Phật Dược Sư đá khoáng dát vàng vẽ gấm 48cm

Giá: 10.050.000 đ

Chất liệu: Bột đá cao cấp, đài sen mạ vàng 998, y áo hoa văn vẽ gấm thủ công.

Kích thước: Cao 48cm, đường kính đế sen 34cm.

Cân nặng: 15kg

Xuất xứ: Đài Loan

Giá thỉnh:

Kích thước 16in (40cm) 7.800.000

Kích thước 24in (60cm) 21.900.000

Lợi ích của việc tụng niệm thần chú Phật Dược Sư là vô cùng to lớn. Chúng ta nên hình dung hình ảnh của Ngài trong khi niệm chú hoặc thiền định thì hiệu quả rất cao. Một phần của hình ảnh hóa có thể bao gồm việc nhìn thấy ánh sáng thần chú phát ra từ Ngài.

Số lượng:


Nguyện vì chúng sanh “thọ vô lượng khổ”. Chính là tâm nguyện Bồ-đề của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lúc mới sơ phát tâm. Và với Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì nguyện như vầy: “Nguyện con sau này, khi được tuệ giác vô thượng. Những kẻ bị mọi thứ bệnh khổ hành hạ mà không ai cứu giúp, không nơi nương tựa. Tôn Tượng Phật Dược Sư

Tôn Tượng Phật Dược Sư

Không có y sĩ, không có dược liệu, không có thân thuộc, không có nhà cửa, nghèo nàn lắm khổ. Thì danh hiệu của con, một khi đi qua thính giác của họ. Là bệnh khổ đều tan biến, thân tâm an lạc, nhà cửa, thân thuộc và đồ dùng đầy đủ tất cả. Cho đến thực hiện được tuệ giác vô thượng.” Tôn Tượng Phật Dược Sư

Tôn Tượng Phật Dược Sư

Chúng ta thấy Phật có tâm bố thí rất mực rộng lớn. Ngài dùng nguyện lực này để thỏa mãn các ước muốn của chúng sanh, những gì chúng sanh mong cầu. “Chẳng để chúng sanh có chỗ thiếu sót”, không để cho chúng sanh thiếu thốn một thứ gì. Cái gì cũng đầy đủ hết, khiến ai nấy đều xứng ý thỏa lòng, mọi sự tốt đẹp. Tôn Tượng Phật Dược Sư

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Tôn Tượng Phật Dược Sư

Có người nói rằng, tôi niệm danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai rồi tôi đến sòng bạc. Tôi mà thắng được một triệu đồng thì về sau tôi sẽ không đánh bạc nữa. Nếu quý vị thực lòng thì rất có thể quý vị sẽ được toại nguyện. Nhưng nếu quý vị nửa tin, nửa ngờ. Thì quý vị sẽ không thể dối gạt được Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Lợi ích của việc tụng niệm thần chú Phật Dược Sư là vô cùng to lớn. Chúng ta nên hình dung hình ảnh của Ngài trong khi niệm chú hoặc thiền định thì hiệu quả rất cao. Một phần của hình ảnh hóa có thể bao gồm việc nhìn thấy ánh sáng thần chú phát ra từ Ngài.

Tôn Tượng Phật Dược Sư

Chúng ta học Phật phải có trí huệ chân chánh. Trí huệ là sự phát triển cao cấp của Trí tuệ thông thường. Đi kèm với sự chế ngự của tâm trí và gia tăng định tâm.

Trí huệ là cái ở bên trong của con người, được tích lũy và được giác ngộ qua nhiều kiếp sống. Trí huệ là một trạng thái của Tâm thức. Trí huệ còn liên quan đến tiềm thức.

Trí Huệ – Trí Tuệ

Tôn Tượng Phật Dược Sư

Quý vị vốn ham cờ bạc và chỉ thấy người đến sòng bài rồi mang về nhà rất nhiều tiền bạc. Tình trạng đó sẽ mang lại kết quả gì? Mang đến phiền não và từ đó mà có “phiền não trược”.

Đó là sự ô uế của các phiền não, như thâm, sân, si… bắt nguồn từ cái chấp ngã sai lầm. Điều này không được xứng ý, điều kia chẳng được toại lòng. Không suôn sẻ kiểu này, không thuận lợi kiểu khác, ở đâu cũng thấy phiền não.

Tôn Tượng Phật Dược Sư

Quý vị không thấy những trường hợp thua bạc. Quý vị không chịu hiểu rằng số người được bạc chẳng thấm gì so với số người thua. Sòng bạc là như vậy, có điều mắt quý vị chỉ nhìn thấy mấy người được bạc mà thôi.

Tôn Tượng Phật Dược Sư

Người ta gọi đây là trường hợp cảnh giới chuyển, nên quý vị bị cuốn hút vào sòng bạc. Quý vị càng đánh càng thua, quý vị càng phải đánh tiếp để gỡ vốn lại, nhưng đâu có gỡ được. Kết quả thành khuynh gia bại sản. Đó là phiền não!

Xem video về Tôn Tượng Phật Dược Sư đá khoáng dát vàng vẽ gấm trên youtube:

Hỗ trợ trực tuyến