Tượng Bồ Tát Di Lặc Bằng Lưu Ly Cầm Gậy Như Ý

1.580.000

Tượng Bồ Tát Di Lặc Bằng Lưu Ly Cầm Gậy Như Ý

1.580.000

Chất liệu: Lưu ly cao cấp
Kích thước: Cao 15cm

Tượng ngài cầm gậy như ý cười hoan hỹ

.
.
.
.