Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Bột Đá Ngồi Uy Nghiêm

2.650.000

Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Bột Đá Ngồi Uy Nghiêm

2.650.000

Kích thước cao 30cm, đường kính đài sen 17cm

Chất liệu: Bột đá

Dáng ngồi thoát thai uy nghiêm từ bi.

 

.
.
.
.