Tượng Bổn Sư Thích Ca Bằng Gỗ Y Áo Dát Vàng Thủ Công

7.500.000

Tượng Bổn Sư Thích Ca Bằng Gỗ Y Áo Dát Vàng Thủ Công

7.500.000

Kích thước: Cao 18cm, ngang 9cm, sâu 8,5cm
Chất liệu gỗ Bách Hương, tượng được làm bán thủ công.
Y áo vẽ gấm dát vàng 24k.

Tỉ mỉ từng đường nét nhỏ nhất.

.
.
.
.