Tượng Bổn Sư Thích Ca Composite y áo vẽ hoa văn

8.800.000

Tạm Hết Hàng

⚡ Kích thước: Cao 70, ngang 35cm, sâu 35cm
⚡ Chất liệu: Composite sợi
**Thiên thượng thiên hạ vô như Phật
Thập phương thế giới diệc vô tỷ
Thế gian sở hữu ngã tận kiến
Nhất thiết vô hữu như Phật giả
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.**

.
.
.
.