Tượng Đại Nhật Như Lai Bằng Gỗ Long Não Bán Thủ Công 28cm

1.950.000

Tượng Đại Nhật Như Lai Bằng Gỗ Long Não Bán Thủ Công 28cm

1.950.000

Tượng Đại Nhật Như Lai – Tỳ Lô Giá Na Phật Gỗ Long Não bán thủ công cao 28cm.
Chất liệu: Gỗ Long Não hương thơm nhẹ nhàng. Vân gỗ rất sáng đẹp. Không mối mọt và cực bền với thời gian.
Kích thước: Cao tổng 28cm. Cao đài sen 8.5cm, thân tượng cao 12cm, ngang 14cm.
*Tượng được làm bán thủ công tỉ mỉ, tượng có thể tháo rời được. Với diện tướng uy nghi, thân ngồi kiết già, tay kiết ấn trên liên tòa.
————————-
Tỳ Lô Giá Na Phật tức là Pháp Thân Tự Tánh.

Hoa Tạng Thế Giới cũng tức là Như Lai Tạng Tánh.

Muốn gặp Tỳ Lô Giá Na Phật vào ở thế giới Hoa Tạng thì phải minh tâm kiến tánh.

Kiến tánh tức là gặp Tỳ Lô Giá Na Phật
Sống thực với Tánh Giác đó là thường ở Tịnh Độ, thường ở Hoa Tạng Thế Giới.

Hoa Tạng là Tự Tánh, Tự Tánh là Hoa Tạng.
Tỳ Lô Giá Na là Tự Tánh, Tự Tánh là Tỳ Lô Giá Na.

.
.
.
.