Tượng Di Lặc Bồ Tát Bằng Bột Đá Y Áo Vẽ Viền Vàng Nổi Da Hồng 19in

7.950.000

Tượng Di Lặc Bồ Tát Bằng Bột Đá Y Áo Vẽ Viền Vàng Nổi Da Hồng 19in

7.950.000

Chất liệu: Bột đá y áo vẽ viền vàng nổi

Kích thước: Cao 25cm, ngang 47cm

Kích thước: Cao 16cm, ngang 26cm (12in) giá thỉnh 3.700.000vnđ

Kích thước: Cao 20cm, ngang 38cm (16in) giá thỉnh 6.300.000vnđ

Ngài vô cùng từ bi và nụ cười hoan hỹ

.
.
.
.