Tượng Di Lặc Bồ Tát Bằng Đá Y Áo Xanh Họa Tiết Vẽ 3D Da Hồng

3.300.000

Tượng Di Lặc Bồ Tát Bằng Đá Y Áo Xanh Họa Tiết Vẽ 3D Da Hồng

3.300.000

Chất liệu: Bột đá y áo vẽ viền 3D

Kích thước: Cao 16cm, ngang 28cm, sâu 17cm, (12in)

Ngài vô cùng từ bi và nụ cười hoan hỹ

.
.
.
.