Tượng Địa Tạng Bồ Tát Bằng Lưu Ly Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đẹp

3.450.000

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Bằng Lưu Ly Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đẹp

3.450.000

Chất liệu: Lưu ly

Kích thước: Cao 25cm, đường kính đài sen 13cm

Cân nặng: 3.5kg

Màu sắc: Trắng và vàng hổ phách.

Khi chúng ta biết rõ về hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta sẽ phát được tâm lượng rộng lớn, cùng với Ngài cứu độ chúng sanh khổ nạn. Chúng ta học tập theo Ngài, bắt đầu từ việc Hiếu đạo. Bắt đầu từ Hiếu Kính Cha Mẹ, sau đó mở rộng dần dần tâm lượng. Hiếu kính với hết thảy chúng sanh, noi gương Ngài Địa Tạng. Tận tâm tận lực đi phụng hiến cho xã hội đại chúng. Đó chính là chúng ta thực tiễn kinh Địa Tạng.

.
.
.
.