Tượng Địa Tạng Bồ Tát bằng Lưu Ly màu hổ phách 30cm

3.600.000

Tượng Địa Tạng Bồ Tát bằng Lưu Ly màu hổ phách 30cm

3.600.000

Tượng cao 30cm (chưa tính tích trượng)

Đường kính đài sen 10cm

Chất liệu: Lưu Ly màu hổ phách.

Đường nét của tượng được chăm chút tỉ mỉ.

Tượng khi lên đế đèn ánh sáng màu rất đẹp.

.
.
.
.