Tượng Địa Tạng Bồ Tát Bằng Sứ Trắng Ngồi Tự Tại 45cm

3.400.000

Tạm Hết Hàng

💫Địa Tạng Bồ Tát Sứ Trắng Ngồi Cao 45cm.
💫💫Kích thước: Cao 45cm chưa tích trượng. (tổng 53cm).

💫Ngang 27cm, sâu 23cm.
💫💫Chất liệu: Sứ trắng cao cấp.
💫Xuất xứ: Đài Loan.
💫💫Hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát vô cùng quan trọng đối với chúng sanh. Ngài Địa Tạng lại là vị Bồ Tát có duyên sâu dày với hầu hết chúng sanh ở cõi Ta Bà này. Cho nên Thuận Duyên chúng con cũng cố gắng tìm kiếm và lựa chọn các mẫu tượng của Ngài để làm sao cho khi nhìn vào hình tướng của Ngài. Ai nấy đều phát được tâm hoan hỉ, phát được tâm kính ngưỡng Ngài. Khi phát được tâm đó rồi thì Ngài Địa Tạng sẽ tuỳ theo chúng sanh mà giáo hoá, độ thoát họ. Như thế thì người thờ tượng Ngài đã tạo được công đức vô cùng lớn.

.
.
.
.