Tượng Địa Tạng Bồ Tát Gỗ Hoàng Dương Đứng Hào Quang 29cm

2.400.000

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Gỗ Hoàng Dương Đứng Hào Quang 29cm

2.400.000

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Gỗ Hoàng Dương Đứng 29cm
Chất liệu: Gỗ hoàng dương
Kích thước: Cao tổng 29cm. Tượng cao 17cm. Đường kính đài sen 8.5cm.
Tượng Địa Tạng Bồ Tát bằng gỗ hoàng dương là sản phẩm thể hiện giá trị tâm linh cao. Và được nhiều người tìm kiếm.
Tượng được chế tác luôn đạt chất lượng cao nhất. Cũng như thể hiện được cái thần của Ngài, uy nghiêm nhưng vẫn rất nhân từ.

.
.
.
.