Tượng Địa Tạng Bồ Tát Gốm Tử Sa Thoát Thai Ngồi Tự Tại

4.950.000

Tạm Hết Hàng

Kích thước: 50cm
Chất liệu: Gốm tử sa cao cấp
————————- ———————-
Chúng con mong sẽ được kết nối Pháp Duyên thù thắng đến tất cả mọi người. A Di Đà Phật!

.
.
.
.