Tượng Địa Tạng Bồ Tát Viền Gấm Hoa Văn Trên Y Áo

6.750.000

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Viền Gấm Hoa Văn Trên Y Áo

6.750.000

Chất Liệu: Bột đá viền y áo hoa văn nổi, ngồi tự tại

Kích thước: Cao 40cm, ngang 25cm, sâu 23cm. Chưa tính tích trượng.

Cân nặng: 8.5kg

Bên ngoài Tôn tượng được bao bọc lớp Nano bóng ngoài. Nhằm giúp bảo vệ tượng qua nhiều thời gian không bị ảnh hưởng tác động của môi trường.

Xuất xứ: Đài Loan
——–
Đại Nguyện của Ngài: Từ nay nhẫn đến về sau trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà chúng sinh chịu tội khổ nơi địa ngục cùng ba đường ác đạo, Tôi nguyện cứu vớt chúng sinh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh… những kẻ mặc tội báo như vậy thành Phật cả rồi, sau Tôi mới thành bậc Chính Giác.
.
.
.
.