Tượng Địa Tạng Bồ Tát Composite Sơn Màu Cao Cấp

3.250.000

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Composite Sơn Màu Cao Cấp

3.250.000

Địa Tạng Bồ Tát là hình tướng xuất gia, oai nghi của Ngài vô cùng thù thắng. Ngài thị hiện hình tướng xuất gia là biểu thị cho việc “xuất li sanh tử”.

Chất liệu: Composite

Kích thước: Cao 50cm, luôn tích trượng 55cm, đường kính đài sen 26cm

🙏Chúng con xin được ra mắt dòng tượng Phật composite cao cấp.
————————- 🌷🌷🌷 ———————-
Chúng con mong sẽ được kết nối Pháp Duyên thù thắng đến tất cả mọi người. A Di Đà Phật!

.
.
.
.