Tượng Địa Tạng Composite Sơn Vẽ Hoa Văn Cao Cấp 50cm

3.900.000

Tượng Địa Tạng Composite Sơn Vẽ Hoa Văn Cao Cấp 50cm

3.900.000

Địa Tạng Bồ Tát là hình tướng xuất gia, oai nghi của Ngài vô cùng thù thắng. Ngài thị hiện hình tướng xuất gia là biểu thị cho việc “xuất li sanh tử”.

Chất liệu: Composite vẽ màu

Kích thước: Cao 50cm, luôn tích trượng 55cm, đường kính đài sen 27cm

Cân nặng: 4kg

🙏Chúng con xin được ra mắt dòng tượng Phật composite cao cấp.

.
.
.
.