Tượng Địa Tạng Đứng Đài Sen Bằng Composite 50cm

2.700.000

Tượng Địa Tạng Đứng Đài Sen Bằng Composite 50cm

2.700.000

Chất liệu: Composite (poly) vẽ màu

Kích thước: Cao 50cm, đường kính đế đài sen 17cm, chiều cao đế sen 8cm

Cân nặng: 3kg

Đại Nguyện của Ngài: Từ nay nhẫn đến về sau trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà chúng sinh chịu tội khổ nơi địa ngục cùng ba đường ác đạo, Tôi nguyện cứu vớt chúng sinh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh… những kẻ mặc tội báo như vậy thành Phật cả rồi, sau Tôi mới thành bậc Chính Giác.

.
.
.
.