Pháp Tướng Tượng Địa Tạng Gốm Tử Sa ngồi tự tại

2.500.000

Tạm Hết Hàng

 Trong hình shop phối kết hợp với gỗ lũa Ngọc Am.
Kích thước: Cao 33cm.
Chất liệu: Gốm tử sa
————————- ———————-
Chúng con mong sẽ được kết nối Pháp Duyên thù thắng đến tất cả mọi người. A Di Đà Phật!

.
.
.
.