Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Bằng Bột Đá

3.600.000

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Bằng Bột Đá

3.600.000

Kích thước: Cao 42cm chưa tích trượng, ngang 23cm. luôn tích trượng 48cm
⚡ Chất liệu: Bột đá phủ nano
⚡ Y áo trắng da hồng.

Cân nặng: 11kg

Xuất xứ: Đài Loan
——–
Đại Nguyện của Ngài: Từ nay nhẫn đến về sau trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà chúng sinh chịu tội khổ nơi địa ngục cùng ba đường ác đạo, Tôi nguyện cứu vớt chúng sinh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh… những kẻ mặc tội báo như vậy thành Phật cả rồi, sau Tôi mới thành bậc Chính Giác.
.
.
.
.