Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Bột Đá Phủ Nano Cao Cấp 30cm

2.100.000

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Bột Đá Phủ Nano Cao Cấp 30cm

2.100.000

💫Kích thước: 12in (cao 30cm, đường kính đài sen 17cm)
💫Cân nặng: 5kg
💫Chất liệu: Bột đá (đá ép) phủ nano cao cấp.
💫Xuất xứ: Đài Loan.
————
💫💫Hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát vô cùng quan trọng đối với chúng sanh. Ngài Địa Tạng lại là vị Bồ Tát có duyên sâu dày với hầu hết chúng sanh ở cõi Ta Bà này. Cho nên Thuận Duyên chúng con cũng cố gắng tìm kiếm và lựa chọn các mẫu tượng của Ngài để làm sao cho khi nhìn vào hình tướng của Ngài. Ai nấy đều phát được tâm hoan hỉ, phát được tâm kính ngưỡng Ngài. Khi phát được tâm đó rồi thì Ngài Địa Tạng sẽ tuỳ theo chúng sanh mà giáo hoá, độ thoát họ. Như thế thì người thờ tượng Ngài đã tạo được công đức vô cùng lớn.

.
.
.
.