Tượng Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Bằng Lưu Ly

4.760.000

Tượng Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Bằng Lưu Ly

4.760.000

Kích thước: Cao 12cm

Chất liệu Lưu Ly

Pháp Tướng Ngồi

.
.
.
.