Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh đá lưu ly tự tại 30cm

13.600.000

Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh đá lưu ly tự tại 30cm

13.600.000

Tượng Văn Thù Bồ Tát – Phổ Hiền Bồ Tát
💦Chất liệu: Lưu ly màu vàng.
🌿Kích thước: Cao 23cm, ngang 19cm, sâu 13cm.
💦Cân nặng:3.8kg/1 tượng
🌿Xuất xứ: Đài Loan.
Tượng Phật Thích Ca

Kích thước: Cao 30cm, đường kính đài sen 17cm, tượng cao 16cm, đài sen cao 8cm.
Cân nặng: 7kg

Xuất Xứ: Đài Loan. Diện tượng cực chuẩn và cực kỳ đẹp.

—–
– Ngài Phổ Hiền tượng trưng cho CHÂN LÝ, còn Văn thù tượng trưng cho CHÂN TRÍ, lý trí dung thông. Phổ Hiền tượng trưng cho tam muội, còn Văn Thù tượng trưng cho Bát Nhã.
– Phổ Hiền tượng trưng cho hạnh, còn Văn Thù tượng trưng cho giải. Phổ Hiền tượng trưng cho từ bi, còn Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ. Do đó, đức Phật dùng chân trí thâm đạt chân lý hoặc dùng Bi, Trí viên mãn cho nên hai Ngài thường có mặt bên phải và bên trái đức Phật Thích Ca.

.
.
.
.