Tượng Khổng Tước Minh Vương (Ứng Thân Quan Thế Âm Bồ Tát)

6.470.000

Tượng Khổng Tước Minh Vương (Ứng Thân Quan Thế Âm Bồ Tát)

6.470.000

Kích thước: Từ chân đế đến đỉnh đầu Ngài 48cm. Toàn bộ chiều cao tượng 63cm
Chất liệu: Composite cao cấp vẽ màu.
Tượng sắc nét, tạo nên sự uy dũng của Ngài nhưng vẫn rất từ bi.

.
.
.
.