Tượng Mẹ Địa Mẫu Diêu Trì đứng bằng bột đá 40cm

5.130.000

Tượng Mẹ Địa Mẫu Diêu Trì đứng bằng bột đá 40cm

5.130.000

Chất liệu: Bột đá

Kích thước: cao 40cm, ngang và sâu đế 21cm

Cân nặng: 7kg

Nếu con không sát sanh, hại mạng. Và luôn có lòng từ bi bác ái với muôn loài thì tuổi thọ của con kéo dài. Còn nếu vì Mẹ mà hết lòng tận trung, tận hiếu và luôn nghĩ tới việc đền ơn báo đáp. Thì đến ngày con chấm dứt dương thọ ở thế gian. Mẹ sẽ đến đón và ban cho con một tước vị cao sau khi về trời. Mẹ sẽ ban thưởng cho con một tòa sen vàng chín phẩm. Nếu vợ chồng cùng đắc thành chánh quả. Sẽ được trở về Trung Ương Thượng Quốc ở cõi trời Đại La kia. Một nơi vô cùng an vui, an lạc. Người đời gọi đó là Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.”

.
.
.
.