Tượng nhật quang nguyệt quang bồ tát bằng composite 50cm

5.550.000

Tượng nhật quang nguyệt quang bồ tát bằng composite 50cm

5.550.000

Chất liệu: Composite hay gọi cách khác là poly sơn vẽ màu.

Kích thước: Cao tổng 50cm, cao thân tượng 41cm, ngang của đế 19cm.

Cân nặng: 6kg/ 2 tượng


Xét về duyên của các Ngài với chúng sinh của cõi Ta Bà thì chúng ta thấy duyên của các Ngài không lớn bằng duyên của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hay Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng dù sao, chúng ta cũng đang âm thầm được các Ngài gia hộ. Vì vậy, việc thỉnh tượng Nhật Quang – Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát cũng mang nhiều ý nghĩa lớn về biểu pháp giáo dục.

.
.
.
.