Tượng Phật A Di Đà đứng tiếp dẫn thân kim sắc (thân vàng) 19in

5.670.000

Tượng Phật A Di Đà đứng tiếp dẫn thân kim sắc (thân vàng) 19in

5.670.000

Chất liệu: Bột đá y áo vàng.

Kích thước: Cao tổng 55cm, cao đến đỉnh đầu 49cm, đường kính đế sen 17cm.

Cân nặng: 6kg

Xuất xứ: Đài Loan.


Chuyên tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà, khiến ý không còn nghĩ đến điều ác, ấy là giới. Ý không nghĩ đến điều ác, nên miệng không nói lời ác, ấy là giới. Ý không nghĩ điều ác, nên thân không làm điều ác, ấy là giới và là tâm giới.

Giới là ngăn ngừa điều ác của thân và tâm, niệm Phật A Di Đà, khiến ý không còn nghĩ đến điều ác, miệng không còn điều kiện để nói lời xấu ác và thân không còn điều kiện để làm các điều xấu ác. Do đó, niệm Phật A Di Đà là giới và trì giới.

.
.
.
.