Tượng Phật A Di Đà Ngồi Đài Sen Bột Đá Trắng 30cm

2.100.000

Tượng Phật A Di Đà Ngồi Đài Sen Bột Đá Trắng 30cm

2.100.000

Kích thước: Cao 30cm (12in), đường kính đài sen 16cm.

Cân nặng: 5kg

Xuất Xứ: Đài Loan

Tượng càng đẹp, càng trang nghiêm thì sự sanh tâm hoan hỹ và phát tâm học tập theo hạnh các ngài thì công đức của các bạn rất lớn. Do vậy, Thuận Duyên chúng con sẽ cố gắng phát hành những tôn tượng từ các xưởng sản xuất tốt nhất từ Đài Loan và Phúc Kiến.

.
.
.
.