Tượng Phật Bà Quan Âm Bằng Lưu Ly, Tượng Quan Âm Lưu Ly Đẹp

3.750.000

Tượng Phật Bà Quan Âm Bằng Lưu Ly, Tượng Quan Âm Lưu Ly Đẹp

3.750.000

Chất liệu: Lưu ly cao cấp

Kích thước: Cao 36cm, đường kính tòa sen 11cm, chiều cao thân tượng 24cm

Cân nặng: 4,2kg

=>Trong một năm có ba ngày vía Quan Âm là 19.2 AL, 19.6 AL, 19.9AL. Mỗi ngày vía có một ý nghĩa riêng. Cụ thể là:

19-2 kỷ niệm Bồ tát Quan Thế Âm đản sinh,
19-6 kỷ niệm Bồ tát Quan Thế Âm thành đạo,
19-9 kỷ niệm Bồ tát Quan Thế Âm xuất gia.

.
.
.
.