Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát Ngồi, Bột Đá Vàng Hổ Phách 40cm

4.550.000

Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát Ngồi, Bột Đá Vàng Hổ Phách 40cm

4.550.000

Tượng Phât Bà Quan Âm Bồ Tát Bằng Bột Đá Y Áo Vàng.
Chất liệu: Đá ép màu vàng hổ phách da hồng
Kích thước: Tượng cao 40cm Diện Ngài vô cùng từ bi và đẹp
=>Trong một năm có ba ngày vía Quan Âm là 19.2 AL, 19.6 AL, 19.9AL. Mỗi ngày vía có một ý nghĩa riêng. Cụ thể là:

19-2 kỷ niệm Bồ tát Quan Thế Âm đản sinh,
19-6 kỷ niệm Bồ tát Quan Thế Âm thành đạo,
19-9 kỷ niệm Bồ tát Quan Thế Âm xuất gia.

.
.
.
.