Tượng Phật Bà Quan Âm Bột Đá Phủ Ngọc – Tượng Quan Âm Đẹp

4.500.000

Tượng Phật Bà Quan Âm Bột Đá Phủ Ngọc – Tượng Quan Âm Đẹp

4.500.000

Tượng Quan Âm Bồ Tát Phủ Ngọc Đẹp.
Chất liệu: Đá ép phủ chất liệu màu ngọc.
Kích thước: Tượng cao 40cm, cả hào quang 46cm.
=>Trong một năm có ba ngày vía Quan Âm là 19.2 AL, 19.6 AL, 19.9AL. Mỗi ngày vía có một ý nghĩa riêng. Cụ thể là:

19-2 kỷ niệm Bồ tát Quan Thế Âm đản sinh,
19-6 kỷ niệm Bồ tát Quan Thế Âm thành đạo,
19-9 kỷ niệm Bồ tát Quan Thế Âm xuất gia.

.
.
.
.