Tượng Phật để xe ô tô bằng lưu ly

680.000

Tượng Phật để xe ô tô bằng lưu ly

680.000

Kích thước: Cao 11.5cm, đường kính đài sen 8.5cm

Chất liệu: Tượng làm bằng lưu ly

Cân nặng: 500gr

.
.
.
.