Tượng Phật Di Đà ngồi đài sen bóng bột đá khoáng 40cm

4.200.000

Tượng Phật Di Đà ngồi đài sen bóng bột đá khoáng 40cm

4.200.000

Chất liệu: Bột đá khoáng trắng.

Kích thước: Cao 40cm, ngang 23cm

Cân nặng: 12kg/1 tượng.

Xuất xứ: Đài Loan


Tượng Phật A Di Đà có diện tượng đẹp, thể hiện được tướng hảo của Phật Di Đà. Điều này sẽ giúp cho người chiêm bái sinh được tâm hoan hỉ. Từ bi là một sức mạnh thiêng liêng, siêu việt đưa đến Trí Tuệ. Nhưng Trí Tuệ là gì? Trí Tuệ là ngọn đuốc sáng giúp cho chúng ta xóa bỏ Vô minh. Xoá bỏ Vô minh tức là đạt được Giác ngộ. Đạt được Giác ngộ tức là thành Phật.

.
.
.
.