Tượng Phật Di Lặc Bằng Lưu Ly Cao Cấp (Bồ Tát Di Lặc)

3.750.000

Tượng Phật Di Lặc Bằng Lưu Ly Cao Cấp (Bồ Tát Di Lặc)

3.750.000

Tượng cao: 24cm, ngang 15cm, sâu 8cm

Cân nặng: 2kg.

Biểu tượng Phật Di Lặc đứng uy nghiêm nhưng rất hoan hỹ trên gốc tùng.

Hình tượng của Ngài chính là ý nghĩa biểu pháp của nhà Phật. Chúng ta nhìn thấy Ngài có cái bụng rất to, cái bụng to này là biểu thị của “tâm lượng rộng lớn”, tâm phải độ lượng, phải bao dung. Hình tướng của Bồ Tát Di Lặc chính là biểu thị cái hình tướng này.

.
.
.
.