Tượng Phật Đông Phương Tam Thánh bằng lưu ly 34cm

16.800.000

Tượng Phật Đông Phương Tam Thánh bằng lưu ly 34cm

16.800.000

Tượng Phật Dược Sư

Chất liệu: Lưu ly cao cấp

Kích thước: Tổng chiều cao 30cm. Ngang đế sen 23cm, sâu 21cm.

Cân nặng: 10kg

Tượng Nhật Quang Bồ Tát – Nguyệt Quang Bồ Tát

Kích thước: Cao 34cm, ngang 12cm, sâu 12cm.

Cân nặng: 6.2kg/2 tượng

Xuất xứ: Đài Loan


Thờ cúng, lễ bái Phật Dược Sư và 2 vị Bồ tát sẽ được diệt tất cả tội. Tiêu trừ bệnh tật, đuổi được tà ma và trừ thiên tai. Trong đời vị lai tiếp theo, sẽ có được tướng mạo đoan chính và quả báo đáng vui mừng.

.
.
.
.