Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay bằng lưu ly viền vàng 20cm

22.050.000

Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay bằng lưu ly viền vàng 20cm

22.050.000

Chất liệu: Đá lưu ly viền vàng y áo cao cấp

Kích thước: cao 20cm, ngang 15cm, sâu 14cm

Cân nặng: 3kg/ 1 tượng

Tượng cao 30cm: 69.500.000vnđ/bộ (tượng nặng: 10kg/1 tượng)


Phật Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh. (Lưu Ly Quang) như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài. Và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang.

.
.
.
.