Tượng Phật Dược Sư Bằng Lưu Ly Bảy Màu 20cm

15.750.000

Tượng Phật Dược Sư Bằng Lưu Ly Bảy Màu 20cm

15.750.000

Tượng Phật Dược Sư Bằng Lưu Ly 20cm.
——————–
Phật Dược Sư là vị Phật rất quen thuộc với chúng sanh ở cõi Ta Bà này, bên cạnh Phật Thích Ca và Phật A Di Đà. Với 12 lời nguyện lớn cứu độ chúng sanh ở cõi ta bà, trong đó phần nhiều nói đến việc cứu giúp chúng sinh thoát khỏi hoạn nạn, đói khát, bệnh tật… mà chúng sanh ở cõi Ta Bà thường gặp nhiều cảnh khổ đau này nên rất nhiều người nương vào Dược Sư Phật để được thoát khổ.

.
.
.
.