Tượng Phật Dược Sư Nhỏ Bằng Lưu Ly Xuất Xứ Đài Loan

2.250.000

Tượng Phật Dược Sư Nhỏ Bằng Lưu Ly Xuất Xứ Đài Loan

2.250.000

Chất liệu: Lưu ly cao cấp

Kích thước: Cao 21cm, ngang 23.5cm, sâu 10cm. (1 tượng)

Cân nặng: 2.2kg 1 tượng.

Xuất Xứ: Đài Loan

Ánh sáng của Phật Dược Sư thật không thể nghĩ bàn trong ngoài sáng suốt. Ánh sáng quang minh ấy chiếu đến đâu đều phá hết tăm tối vô minh của chúng sanh. Và diệt tất cả những bệnh khổ thân tâm của chúng sanh. Khiến cho họ xa lìa mê vọng mà hướng đến giác ngộ, giải thoát.

.
.
.
.