Tượng Phật Dược Sư 7 màu ngồi tòa kim cang bằng lưu ly đẹp

22.050.000

Tượng Phật Dược Sư 7 màu ngồi tòa kim cang bằng lưu ly đẹp

22.050.000

Chất liệu: Lưu ly

Kích thước: Cao 22.5cm, ngang 15cm, sâu 11cm

Cân nặng: 3kg/tượng

Dược Sư Phật có lời nguyện là “Nguyện chúng sanh đói khát đều được các món ăn ngon”, vậy thì trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy những người đói khát trên đường, chúng ta thấy những người cần giúp đỡ, thì nếu chúng ta có điều kiện, chúng ta cũng giúp họ có được món ăn ngon, cũng giúp cho họ no đủ. Đó chính là thực tiễn, đó chính là bố thí. Và quả báo của bố thí tiền của thì là được sung túc, giàu sang. Vậy là tự nhiên chúng ta đã tự mình được Dược Sư Phật gia trì rồi.

.
.
.
.