Tượng Phật Hoa Nghiêm Tam Thánh (Phật Thích Ca Văn Thù Phổ Hiền)

38.400.000

Tượng Phật Hoa Nghiêm Tam Thánh (Phật Thích Ca Văn Thù Phổ Hiền)

38.400.000

Tượng Phật Thích Ca.

Kích thước: Cao 50cm, ngang 33cm, sâu 33cm.
Chất liệu: Bột đá khoáng. Phủ nano cao cấp.
Cân nặng: 19kg

Tượng Văn Thù Phổ Hiền vẽ gấm dát vàng

Kích thước: Cao 48cm, ngang 38cm, sâu 23cm

Chất liệu: Bột đá khoáng (đá ép). Màu khoáng thủ công nên rất bền màu.

Cân nặng: 11kg/1 tượng

.
.
.
.