Tượng thờ Phật Bà Quan Âm đẹp ngồi bệ đá bằng bột đá tĩnh tâm nhẹ nhàng

15.450.000

Tượng thờ Phật Bà Quan Âm đẹp ngồi bệ đá bằng bột đá tĩnh tâm nhẹ nhàng

15.450.000

Giá thỉnh nguyên bộ 15.450.000vnđ

Thỉnh lẻ tượng Quan Âm 6.450.000. Kim Đồng Ngọc Nữ 9.000.000vnđ/ (2 tượng)

Chất liệu: Bột đá ngọc, hoa văn vẽ màu chi tiết tinh tế.

Tượng Quan Âm

Kích thước: Cao tổng 48cm, Ngang bệ đá ngồi 40cm, ngang đế 29cm sâu 15cm.

Cân nặng: 12kg

Tượng Kim Đồng Ngọc Nữ

Kích thước: Cao tổng 40cm, Ngang và sâu đế 17cm.

Cân nặng: 5kg/1 tượng

Xuất xứ: Đài Loan.

Giá theo kích thước:

Kim Đồng Ngọc Nữ (30cm) Giá thỉnh 5.450.000 vnđ

Quan Âm 16in (40cm) Giá thỉnh 4.500.000 vnđ


Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài là một vị đại từ bi. Nếu quý vị xưng danh hiệu của Ngài, Ngài sẽ giải trừ được mọi thống khổ của quý vị. Ngài vốn có nhân duyên lớn đối với chúng ta, đối với hết thảy các chúng sanh. Nếu chúng ta muốn kết duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm, ta hãy niệm nhiều danh hiệu của Ngài. Và để ánh sáng của ta hợp chung với ánh sáng của Ngài.

.
.
.
.