Tượng Phật nghìn tay để xe ô tô xe hơi bằng lưu ly

750.000

Tượng Phật nghìn tay để xe ô tô xe hơi bằng lưu ly

750.000

Kích thước: Cao 11cm, ngang đế 6.5cm, ngang tay 8.5cm

Chất liệu: Tượng làm bằng lưu ly

Cân nặng: 400gr


Thông thường ta thấy tượng Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt, có khi 11 đầu. (11 đầu biểu tượng cho mười cấp của Thập địa và Phật quả). Trên đầu có khi có tượng A-di-đà, xem như đặc điểm chính. Trên tay có khi thấy Bồ Tát cầm hoa sen. Vì vậy nên Quán Thế Âm cũng có tên là Liên Hoa Thủ hay nhành dương liễu và một bình nước Cam Lồ.

.
.
.
.