Tượng Phật Thích Ca để xe bằng lưu ly cao cấp

1.130.000

Tượng Phật Thích Ca để xe bằng lưu ly cao cấp

1.130.000

Kích thước tôn tượng : Cao 12cm, ngang 9cm, sâu 9cm
Chất liệu: Tượng làm bằng lưu ly

Cân nặng: 600gr
Chi tiết tỉ mỉ
———–
Tượng Phật, Quan Âm để trên xe hơi cũng không thể xem nhẹ như đồ trang trí, mà cần phải cung kính như tượng Phật thờ, bởi sự thiêng liêng và những ý nghĩa lớn lao của hình tượng Phật.

Giữ gìn khu vực để tượng Phật, Quan Âm luôn sạch sẽ, tránh để các đồ dùng lên tượng Phật.

Không sử dụng các tượng Phật, Quan Âm nửa người hoặc chỉ đầu Phật, Quan Âm.
Để có lợi ích lớn nhất khi sử dụng tượng Phật, nên thường xuyên niệm danh hiệu của Đức Phật, Quan Âm mà mình đặt trên xe hoặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, giữ tâm ý luôn luôn thanh tịnh và ngay thẳng.

.
.
.
.