Tượng Phật Thích Ca Đẹp, Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca 42cm

6.800.000

Tượng Phật Thích Ca Đẹp, Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca 42cm

6.800.000

💐Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Tĩnh Tâm Y Áo Vàng Bột Đá 42cm.
💐💐Kích thước: Cao 42cm, Ngang 30cm, Sâu 25cm
💐Chất liệu: Bột đá (đá ép)
💐💐Chúng ta thờ Thầy thì chính là chúng ta phải nghe lời Thầy dạy dỗ. Thầy dạy chúng ta thế nào thì chúng ta thành thật y giáo phụng hành, thật làm, thật sự áp dụng lời dạy của Ngài vào cuộc sống, chính là Phụng sự sư trưởng. Thầy dạy chúng ta Hiếu dưỡng Phụ mẫu, thì việc đầu tiên chúng ta phải làm trong cuộc sống này chính là làm thế nào để tận Hiếu với cha mẹ, làm thế nào để cha mẹ luôn an lòng, thì cha mẹ sẽ hoan hỉ cho chúng ta theo Thầy học đạo.

.
.
.
.