Tượng Quan Âm bằng đá xanh viền y áo vẽ 3D 16in cao 40cm

5.150.000

Tượng Quan Âm bằng đá xanh viền y áo vẽ 3D 16in cao 40cm

5.150.000

⚡ Kích thước: Cao 40, ngang 23cm, sâu 23cm

⚡ Chất Liệu: Bột đá, y áo vẽ viền 3D
**Ta Bà bao chốn nguy nan
Quán Âm nghe tiếng, bình an trở về
U Minh lắm chuyện nảo nề
Quán Âm niệm niệm, bốn bề bình yên**
🌱www.facebook.com/thuanduyenshop/
————————- 🌷🌷🌷 ———————-
Chúng con mong sẽ được kết nối Pháp Duyên thù thắng đến tất cả mọi người. A Di Đà Phật!

.
.
.
.