Tượng Quan Âm Composite Có Hào Quang Ngồi Đài Sen

Giá: 675.000 đ

Chất liệu: Composite

Kích thước: Cao 30cm

Số lượng:


“Quán Thế Âm là thành Phật rồi hiện thân lại làm Bồ-tát. Vì vậy người ta tạc tượng Quan Âm kiểu nào thì trên đầu Ngài cũng có tượng Phật. Tiêu biểu cho Ngài thành Phật nhưng thương chúng sanh khổ mà Ngài hiện thân lại. Nếu thương chúng sanh khổ trong loài A-tu-la, hay trong loài súc sanh, hoặc trong loài người. (Tượng Quan Âm Composite)

Quan Âm sẽ hiện thân vô loài đó. Nhưng Bồ-tát hiện thân vào các loài chúng sanh. Ngài khác với chúng sanh ở điểm trên đầu Ngài lúc nào cũng có Phật. Vì vậy, trên bước đường tu của chúng ta. Việc quan trọng là phải có Phật trong tim mình, hay trên đỉnh đầu mình vì không có Phật. Tượng Quan Âm Composite.

Tượng Quan Âm Composite

Chúng ta dễ rớt vào tà ma ngoại đạo.

Nếu chúng ta tu hình thức. Trong tâm không có Ngài không có tâm đại bi, sẽ dễ làm việc ác. Trên đầu không có Phật, tức không có trí Bát-nhã thì luôn phạm lỗi lầm. Dù mang hình thức nào cũng là ác ma, ngoại đạo. Tuy nhiên, nếu mang hình thức A-tu-la, hay cư sĩ, nhưng trên đầu có Phật, trong tim có Phật, thì họ là Phật.” Tượng Quan Âm Composite.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát. Bạn sẽ không lo sợ bị các ác quỷ, tà thần cùng các loại tà thuật li mị võng lưỡng làm hại. Những bùa chú, độc dược cũng không thể làm thương tổn đến bạn. Vì Bồ-tát có năng lực hàng phục các thiên ma, chế ngự các ngoại đạo.

Tại Thuận Duyên chúng con ngoài cung cấp dòng sản phẩm tượng quan âm composite. Thì dòng sản phẩm tượng tam thánh bằng đá cũng được chế tác tinh xảo. Giúp cho mỗi người khi lễ lạy đều sinh tâm hoan hỉ.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tượng Quan Âm Composite Có Hào Quang Ngồi Đài Sen”

Hỗ trợ trực tuyến