Tượng Quan Âm Bằng Bột Đá vàng da hồng ngồi 16in

4.550.000

Tượng Quan Âm Bằng Bột Đá vàng da hồng ngồi 16in

4.550.000

⚡ Kích thước: Cao 40, ngang 23cm, sâu 23cm

⚡ Chất Liệu: Bột đá y áo vàng
**Ta Bà bao chốn nguy nan
Quán Âm nghe tiếng, bình an trở về
U Minh lắm chuyện nảo nề
Quán Âm niệm niệm, bốn bề bình yên**
🌱www.facebook.com/thuanduyenshop/
————————- 🌷🌷🌷 ———————-
Chúng con mong sẽ được kết nối Pháp Duyên thù thắng đến tất cả mọi người. A Di Đà Phật!

.
.
.
.