Tượng Quan Âm Bồ Tát Bằng Sứ Nhám Màu Cao Cấp

6.350.000

Tượng Quan Âm Bồ Tát Bằng Sứ Nhám Màu Cao Cấp

6.350.000

Chất liệu: Sứ Nhám Màu Cao Cấp Bán Thủ Công.
Kích thước: Tượng cao 40cm giá thỉnh 6.350.000. Tượng cao 50cm giá thỉnh 9.650.000
Diện Ngài vô cùng từ bi và đẹp.
Xuất Xứ: Đài Loan.
 
Chúng ta nhìn thấy hình tượng Quan Âm, chúng ta phát tâm học tập, noi gương theo Ngài. Hàng ngày học tập theo những lời ngài dạy, theo những hạnh nguyện của Ngài. Đây mới là ý nghĩa lớn nhất của cúng dường, thờ Tượng Quan Âm. Khi chúng ta cúng dường, thờ tượng Phật, Quan Âm chúng ta nên để tâm nơi đây. Điều này sẽ giúp ích chúng ta rất lớn trong cuộc sống và biến chuyển nội tâm ngày một tốt hơn.
 
=>Trong một năm có ba ngày vía Quan Âm là 19.2 AL, 19.6 AL, 19.9AL. Mỗi ngày vía có một ý nghĩa riêng. Cụ thể là:
 
19-2 kỷ niệm Bồ tát Quan Thế Âm đản sinh,
19-6 kỷ niệm Bồ tát Quan Thế Âm thành đạo,
19-9 kỷ niệm Bồ tát Quan Thế Âm xuất gia.
.
.
.
.