Tượng Ta Bà Tam Thánh bằng composite Tượng Sa Bà Tam Thánh bằng poly

10.350.000

Tượng Ta Bà Tam Thánh bằng composite Tượng Sa Bà Tam Thánh bằng poly

10.350.000

Chất liệu: Composite cao cấp hay gọi cách khác là poly sơn vẽ màu.

Kích thước: Cao 48cm, đường kính đài sen 33cm (1 tượng).

Cân nặng: 5kg (1 tượng)

Bất cứ trong thời đại nào ta cũng vận dụng được Phật pháp, giúp mọi người thoát khỏi biển khổ sông mê. Lời Phật dạy là ngọn đuốc sáng đưa con người ra khỏi si mê, tối tăm. Người phật tử có sẵn trong tay ngọn đuốc sáng chắc chắn sẽ thoát khỏi rừng u mê, tối tăm.

.
.
.
.